Banner
Güncel

Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (FABSR) İstanbul’da Toplanıyor

Karadeniz havzasının geniş tanımına giren ülkelerdeki meslek örgütleri tarafından 12 Ekim 1995 tarihinde Tiflis’te kurulmasından bugüne Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (FABSR); çalışmalarını geliştirerek Karadeniz Bölgesi’ndeki mimarlar arasında var olan işbirliği ve iletişimi; bu bölgenin doğal, kültürel, sosyal ve ekonomik esenliğinin sağlanması amacıyla geliştirmeyi hedef edinmiştir. FABSR; Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan’dan oluşan dokuz üye ülkenin katkılarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Mimarlar Odası’nın Dönem Başkanlığı görevini yürüttüğü 2017-2019 Çalışma Dönemi’nde FABSR üye meslek kuruluşları; kültürel ve mesleki işbirliğinin, iletişimin güçlendirilmesi ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi, mimarlık örgütleri ilişkilerin sürekli kılınması, ortak çalışmaların desteklenerek mesleki, bilimsel, sanatsal ve düşünsel alanda yapılacak etkinliklerin artırılması, mesleki eğitim koşullarının ve uygulama standartlarının iyileştirilmesi ve nitelikli mesleki hizmetlere erişimin sağlanması, küreselleşme ve iklim değişikliği tehdidi altındaki doğal, kültürel ve tarihi mirasın korunarak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için çalışmalar yürütmek üzere sorumluluk üstlenmiştir.

22 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da bir araya gelecek olan Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (FABSR) üye ülke temsilcileri; yeni dönem çalışmalarına yön vermek üzere Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirecek.

Toplantının ardından 23 Kasım 2019 Cumartesi günü; Karadeniz coğrafyasında mimarlık, kentleşme ve planlama alanında yaşanan gelişmelerin mimarlık kamuoyu ve tüm ilgililerle paylaşılarak değerlendirileceği “Karadeniz Havzası Kıyı Bölgelerinde Kentleşme Ve Çevre Politikaları Paneli” düzenlenecek.

Mimarlık meslek ortamına ve tüm ilgilenenlerin katılımına açık olan panele katılımınızı dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Banner