Drenaj, genellikle suyun istenmeyen bir şekilde biriktiği bir alanı kurutmak veya suyun istenilen bir alana tahliye edilmesini sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Drenaj sistemi genellikle tarım alanlarında, bina temellerinde, yağmur suyu tahliyesinde, otoyol ve yolların altında, bahçe ve park sulama sistemlerinde ve yer altı suyu seviyesini kontrol etmek için kullanılır.

Drenajın temel amacı suyun istenmeyen birikimini önlemek veya kontrol altına almak olduğundan, drenaj sistemleri genellikle borular, drenaj kanalları, drenaj taşları gibi unsurlardan oluşur. Bu sistemler genellikle yağmur suyunu, yer altı suyunu veya diğer suları toplayıp uzaklaştırmak için tasarlanmıştır.

Drenajın faydaları arasında toprak erozyonunu önlemek, bitkilerin kök çürümesini engellemek, su basmasını ve su hasarını azaltmak, yapıların temellerini korumak gibi etkiler bulunmaktadır.

Drenaj sistemleri, alanın özelliklerine, suyun miktarına ve akış hızına göre farklı şekillerde tasarlanabilir. Toprağın tipi, eğimi, yağış miktarı gibi faktörler de drenaj sistemi tasarımında dikkate alınması gereken unsurlardır.