TMMOB Mimarlar Odası (Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası), Türkiye’de faaliyet gösteren mimarların mesleki faaliyetlerini düzenlemek ve meslek standartlarını korumak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Mimarlar Odası, mimarların mesleki haklarını savunur, mesleki etik kuralları belirler, mesleki sorumlulukları ve standartları yükseltme çabası içerisindedir. Aynı zamanda mimarların eğitimini, yetkinliklerini ve mesleki gelişimlerini destekler, mesleğin kamu yararına uygun olarak icra edilmesini sağlamaya çalışır.

Mimarlar Odası’nın bazı temel görevleri şunlardır:

  1. Meslek mensuplarının kayıt altına alınması ve mesleki sicil dosyalarının tutulması.
  2. Mesleki etik kuralların belirlenmesi ve uygulanmasının sağlanması.
  3. Mimarlık eğitimi ve mesleki gelişim programlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi.
  4. Kamuoyunu bilgilendirmek ve mimarlığın değerini vurgulamak için etkinlikler düzenlemek.
  5. Mimarların mesleki sorunlarıyla ilgilenmek ve çözüm önerileri sunmak.
  6. Kamu kurumları ve diğer meslek örgütleri ile işbirliği sağlamak.

Mimarlar Odası, mesleki hakların ve meslek standartlarının korunması için meslek mensuplarına destek sağlar. Ayrıca, şehir planlaması, mimarlık politikaları, çevresel sürdürülebilirlik gibi alanlarda kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yapar ve ilgili kurumlarla işbirliği yaparak bu konularda politika geliştirme çabalarını destekler.

Mimarlar Odası, mimarların mesleki haklarını ve toplum yararını korumak için önemli bir rol oynar ve mesleğin güvenilirliği, kalitesi ve etik standartlarının korunmasını hedefler.